Matěj Sumec, dizajnér a vizuálny umelec, predstaví v Galérii Provoz projekt, zaoberajúci sa tématikou mapovania vizuálneho materiálu, kedy vo svojich skúmaniach zachádza až do princípu vykrádania a prepožičiavania si vizuálnych foriem. Tu následne vznikajú súvislosti, ktoré medzi sebou vytvárajú širšie kontexty, ktoré však Matěj necháva na sugescii diváka, a tak môže byť jeho vizuálna rešerš považovaná za proces jeho, či akejkoľvek práce. Táto až obsedantná eklektická mapa obrazov, otvára otázky nie len vlastníctva a umeleckého diela, ale taktiež bilancuje v identite populárnej kultúry a masmédiích.