vernisáž Laury Trenčanské a Matúša Balucha (ateliér intermédia FaVU)

Podľa wikipedie : Rendezvous alebo randevú alebo hovorovo rande (z franc. rendez-vous) môže byť: všeobecne: dohovorené stretnutie dvoch alebo viacerých osôb.
Pojem "randevú" v brnenskom kontexte, virtuálne rande, výhovorka.
Ona video, on básne, vajíčko zapomnení, šláger.
On útek do mariánskych lázní, ona rozmýšľa.
To je tak, keď to má muž a žena naopak.
Ona nerozhodná v ničom, on nerozhodný vo všetkom.
Ďalšia jedna slabá báseň, ani to nie je báseň, ani neviem o čom to je, prefláklý básnik. Ona na cestách po Europe. On na spoločnej výstave v Olomouci. To je tak keď ona i on to majú naopak a vice verse. Ak si aplikujeme sebareflexívnú iteráciu v princípe označenia na definíciu, že rande v brnenskom kontextu sa môže použiť jako výhovorka, je to výhovorka, ktorá zatemňuje. Vajíčko zapomnení pojídame aby nás vydezinfikovalo z hnisu zbylej zamilovanosti. Vajíčko zatemnení zintenzivňuje lúče lásky, ktoré sa nás dotýkajú. Slnko svieti pre všetkých konštantne. V zlatom veku platí tautologie láska je láska a naopak.