Nacházíme se v době, která vymazala snění o budoucnosti. Překotná představivost minulých dekád, jež vyprodukovala přistání na Měsíci, je privatizována – přežívá akorát v naleštěných snech miliardářů ze Silicon Valley. Naproti tomu představa apokalypsy je dobře známá každému z nás – environmentální katastrofa je již zde a teprve se dovídáme o jejím skutečném rozsahu. Ponurá nálada a dystopická atmosféra do určité míry rezonuje s obrazem kolonizace vesmíru, jak jej předkládá populární kultura – je jejím temným dvojčetem. Instalace Measuring Earth prozkoumává alternativní scénář k expanzi do vesmíru: budoucnost, ve které planetu Zemi nikoliv opustíme, ale schováme se hlouběji do jejího nitra kvůli devastaci povrchu a hledání podzemní vody.

Pokud lze těžbu jako takovou charakterizovat jako vynášení materiálu z podzemí na povrch, dostáváme se do situace, kdy v zemi hloubíme, tvoříme díry. V případě destrukce zemského povrchu produkty vytěžených materiálů se může stát, že náš další krok nebude směřovat vstříc ke hvězdám, ale naopak pod povrch. Podle posledních geologických nálezů se přitom zdá, že se pod zemským povrchem nachází obrovské množství podzemní vody, vázané v krystalických mřížkách minerálu zvaného ringwoodit. Odhaduje se, že množství vody takto uložené je zhruba jednou až třikrát větší než objem povrchových oceánů.

Measuring Earth pracuje s touto katastrofickou situací připomínající narativy herní série Fallout a jiných post-nukleárních narativů. Takových, které situují přeživší lidstvo do podzemních bunkrů, aby po době dekontaminace mohlo vylézt na zdevastovaný povrch a znovu bojovat o svoje místo pod sluncem. Avšak video nahlíží exodus pod zem z jiných důvodů než radiologických. Pod zem zalezeme nikoliv z nutnosti se schovat, ale kvůli dobývání vody. Naděje návratu je zrušena, náš nový domov bude temnější a drsnější než cokoliv dosud myslitelného. Pokud naši dobu něco vystihuje, tak to jsou neustále zhoršující se představy naší budoucnosti.

Kurátor: Jozef Mrva