Projekt Médea Martiny Smutné odkazuje ke klasické antické tragédii od Euripida, hru však čte z dnešního hlediska, jako protofeministické dílo o souboji ženy, která nemůže převzít odpovědnost za svůj osud ve světě, v němž dominují muži. Zároveň otevírá otázku, zda je ještě potřeba dělit svět emocí na mužský a ženský. Výsledkem analýzy tohoto dramatu je audiovizuální báseň kombinující původní Euripidův text a autentické výpovědi respondentů – které autorka oslovila prostřednictvím sociální sítě Facebook a položila jim otázky týkající se nevěry –, a to jak podvedených, tak i podvádějících. Vizuální stránka instalace, která je založena na obřím závěsu, není jen odkazem k původnímu dramatu a scénografii, z hlediska symboliky vychází z dvojí role – odhaluje i zahaluje.

kurátorka / Zuzana Janečková