Blížící se konec léta doprovází pro věřící velmi významný svátek Nanebevzetí Panny Marie. Dříve se lidé tento den vydávali do krajiny, aby natrhali léčivé byliny nebo nasbírali plody a různá semena. Poté je přinesli do chrámu a nechali je posvětit. Proto se tomuto dni také říkalo svátek Panny Marie Kořenné. 

 

Pojďme ho oslavit také soustředěnou chůzí. Efemér nás provede krajinou, společně natrháme rostliny, kterými ozdobíme kapli bývalé Káznice i sváteční hodový stůl.