Michaela Petrů - Baletka s plnovousem

Tvorba Michaely Petrů (absolventky Ateliéru malby u doc. Michaela Rittsteina na AVU v Praze) se vyznačuje otevřenou hravostí, variabilností a nezatíženým, přesto však podpovrchovým a citlivým vnímáním okolního světa. Senzitivního diváka vrací autorka prostřednictvím svých děl do dětských let. Žensky jemně a nenásilně v nás probouzí tu prastarou neodolatelnou chuť experimentovat, objevovat a překračovatvytyčené hranice, opouštět zaběhnuté stereotypy. Její obrazy se stávají interaktivními hracími plochami, kde se můžeme spolupodílet na formování příběhu, bláznivě poletovat nebo zkoumavě a s těmi nejvážnějšími úmysly tvořit vlastní pravidla, a přetvářet tak realitu k „obrazu svému“.

 

Prolínání komerční a alternativní zóny, míšení trendů, módy a stylů, to všechno tvoří theatrum mundi, které malířka zobrazuje se shovívavostí a nadhledem. Přizpůsobuje tomu i formální, technologické zpracování obrazů. Opět kreativně kombinuje klasickou akrylovou či fluorakrylovou malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává, přelepuje a díky tomu vytváří jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně mozaiku i přirozený chaos a variabilitu města. Inovativně využívá také street-artovou techniku Stickers Art, jež umocňuje živelnost a nespoutanost pulzující metropole.

 

Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK s jemně ironizujícím a kritickým podtextem – v monumentálních i intimnějších formátech – autorsky reaguje na výstavní prostory galerie. Prezentovaná koncepce tak seznámí návštěvníky v plném rozsahu se širokým záběrem a mnohovrstevnatostí neotřelého uměleckého projevu Michaely Petrů.

 

https://www.gask.cz/cs/kavarna-gallery-point