Michaela Spružinová, MILF

Michaela Spružinová je představitelkou mladé generace českých sklářů s výrazným a zcela originálním autorským rukopisem. Její tvorba reaguje na aktuální společenské problémy a bývá velmi osobní výpovědí autorky k společenským tématům, jako je kritická reflexe konzumní společnosti, svět současné popkultury či adorování umělé dokonalosti lidského těla. Normám konvenční krásy navzdory, pracuje Michaela Spružinová s lidským tělem takovým, jaké je. Výraz a tematika jejích prací je provokativní, občas až sarkastická a tak společně s jménem autorky rezonuje často i jistá kontroverze až mediální pozdvižení.

 

Michaela Spružinová je výraznou představitelkou českého současného nejen sklářského umění. Je absolventkou ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD v Ústí nad Labem, kde krátkou chvíli působila i jako asistentka. Její další pedagogická činnost probíhala v ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde působila jako odborná asistentka doc. MgA. Petra Stanického. V Ústí nad Labem vystudovala i kurátorství, kterému se aktivně věnuje. Je kurátorkou galerie DESKA v Ústí nad Labem.

 

Michaela Spružinová aktivně tvoří a vystavuje, a my jsme velmi pyšní, že v naší galerii budou k vidění díla této autorky, která současně s výstavou MILF připravuje i svou výstavu pro bienále v Benátkách.

 

fb event