Michal Burget

Dva autoři, kteří zdánlivě spolu nemají nic společného. Jeden používá většinou lept a zobrazuje svoje postavy v nečekaných souvislostech, historických údobích či prehistorické krajině. Jeho do detailu propracované grafiky svými neskutečnými výjevy diváka až něčím iritují. Druhý autor věnující se zásadně litografii pracuje s motivy rostlin, v nichž spatřuje skrytou geometrii, či zobrazuje surreálné přírodní výjevy a věčným klidem dýchající zátiší. Spojuje je ale společné studium na AVU, při němž se stali v grafických dílnách až legendárními, pevné přátelství a přes zdánlivou bizarnost jejich grafických námětů veliká něha v jejich vyobrazeních.