Zveme vás na další doprovodný program k výstavě fragilités, na kterém vystoupí sochař a hudebník Michal Cimala. Zvuk jeho experimentálního hudebního nástroje raketon z let 2007–2010 doplní hráči na dechové a bicí nástroje Radim Výchopeň, Matouš Kobylka a Petr Voříšek. Sjednocujícím prvkem performance bude abstraktní videoprojekce Romana Duška.

 
Tvorba Michala Cimaly osciluje mezi sochařstvím, hudbou a malbou. Mezi lety 1999–2010 vyrobil sérii experimentálních hudebních nástrojů, ze které pochází i raketon. Tyto hudební objekty byly poprvé prezentovány na výstavě Imprese v Galerii Rudolfinum v roce 2005, posléze v Museum für Kunst und Gewerbe v Hamburku v roce 2010 a o rok později na výstavě Shift v Centru současného umění DOX.