Galerie Kabinet Chaos_říjen

Vernisáž Michala Kalhouse výjimečně v neděli 11.10. 2015 od 14h – 16h.

Jménem Spolku Planeta Chaos si Vás dovolujeme pozvat na výstavu výjimečného umělce, který ve své tvorbě používá velmi ojedinělým způsobem medium fotografie. Níže odborný text k jeho tvorbě.

Převzato z textu Pavla Vančáta k výstavě Michal Kalhous: Muž a žena, PLATO, Galerie města Ostravy, Multifunkční aula Gong

Michal Kalhous (nar. 1967 ve Val. Meziříčí) vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Palackého v Olomouci, následné studium dějin umění tamtéž již neuzavřel; v roce 2013 obhájil doktorandskou práci na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2001 – 2006 působil jako vedoucí Galerie Šternberk, od roku 2006 vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde roku 2010 spoluzaložil samostatný ateliér tvůrčí fotografie.

Michal Kalhous je na české výtvarné scéně ojedinělým úkazem, nezařaditelným do jasných kategorií, ale produkujícím dlouhodobě a souvisle umění, které má ty zásadní kvality: ačkoliv je vždy silně osobní, dokáže sdílet obecnější odpovědi, a přestože je spontánní, mimoděk nastoluje otázky, které mnohé nikdy ani nenapadnou. Označovat Michala Kalhouse jako fotografa by bylo nepřesné, ačkoliv fotografii používá přes dvě dekády. Oproti běžné snaze o dokonalý záběr, mistrně shrnující sérii či dokonalou ostrost a brilanci je Kalhous spíše tichým a neokázalým vypravěčem, zvědavě popisujícím důvěrnost i jurodivost našeho světa, a hledajícím smysl a rovnováhu jevů a věcí, bez přebytečného patosu a sentimentality.

Bez ohledu na žánry lze za centrální motiv celé Kalhousovy tvorby označit starost, o svoje prostředí, o rodinu a přátele, o kraj, do kterého patří. Právě tato zasazenost do konkrétního místa (ostatně Kalhous žije jen pár kilometrů od rodiště Jana Svobody) dává prostor k ojedinělé fotografické fenomenologii, ke zkoumání existence věcí i sebe sama skrze fotografii (a fotografie skrze existenci). Jeho fotografie mohly vzniknout kdekoliv ve střední Evropě v posledních sto letech, pokud by někdo sebral odvahu je prezentovat jako promyšlený celek, jako dlouze komponovanou skladbu, která balancuje mezi prostotou a sdělností, mezi vnitřním uspokojením a ustavičným tázáním.

Od roku 1995 připravil Kalhous přes 20 samostatných výstav, účastnil se i významných skupinových přehlídek (např. Zkušební provoz a Snížený rozpočet manželů Ševčíkových v pražském Mánesu, Bienále mladých 2002 v Galerii hlavního města Prahy, Mutující médium v Galerii Rudolfinum či About the Chair na Bienále fotografie a vizuálního umění v Liege). Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Galerie Klatovy – Klenová a Moravské galerie v Brně. Michal Kalhous je činný i na poli aktivistického umění: je mimo jiné iniciátorem symbolického navrácení čestného občanství města Šternberka odsunuté spisovatelce Erice Pedretti, pro výstavu v Galerii Fiducia (2004) nechal vyrobit základní kámen Ostravské Kunsthalle

Na setkání s Vámi se těší Veronika Šrek Bromová a Michal Kalhous

Kontakt: aktuální informace na www.planeta-chaos.cz, Střítež 68, Polička, 57201. E-mail: verbrom@gmail.com, 602315215, otevřeno v den akcí a v neděli od 13-18h, nebo po domluvě. Inzerujeme na Artmap, Facebook-Galerie Kabinet Střítež. Celoroční program Galerie Kabinet Chaos je z části podpořen granty na kulturu Města Polička a MKČR. Děkujeme.