Michal Mitro: Music box (cc) a OSC^n | výstava 25. 5. – 22. 6. 2018
Galerie Cella a Hovorny
Matiční 4 a Masarykova tř. 22, Opava
vernisáž 25. 5. v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř.
kurátoři: Jakub Frank a Vendula Kolářová

Michal Mitro (SK) je umělec, skladatel a performer, pracující v širokém spektru médií. Jeho východiska ve společensko-vědním prostředí mu umožňují zpochybňovat a vyvolávat diskuzi nad „status quo“ všeho „přirozeného“, „normálního“ a „tradičně správného“. Zaměřuje se na situace každodenního života a na práci s veřejností v jejím nejširším smyslu, tematizuje ji ve svých pracích a snaží se překonat imaginární propast mezi umělcem a publikem.

Michal Mitro studoval psychologii a sociologii v Brně, umění a zvuk v Austrálii a tradiční hudbu „karawitan“ v Indonézii, kde následně působil na několika rezidencích. Jeho videoartové práce byly prezentované mimo jiné na výstavách v Jižní Americe a Španělsku.

Music box (cc) je sociálně inkluzivní, edukativní a interaktivní zvuková instalace. Jde o pokus zcela přehodnotit vztah mezi publikem a umělcem/skladatelem a uvést tento pokus do praxe. V projektu se publikum stává skladatelem, zatímco umělec pouze poskytuje infrastrukturu, rámec a rozsah, ve kterých se publikum/skladatel může pohybovat. Hlavní ideou díla je „dát moc lidem“

V samotné práci je použitý mechanický hrací strojek, který je preparován, automatizován a ozvučen pomocí kontaktního mikrofonu. Hrací strojek přehrává papír s notovou osnovou. Kdekoliv na osnově je dírka, zoubek strojku ji prostoupí a rozehraje tón. Děrovač drží v rukou návštěvníci galerie. Stává se nástrojem, který vytváří obsah a smysl práce, nástrojem, který dává moc lidem.

OSC^n neboli Open Source Collaborative Noise (kde n = počet účastníků) je interaktivní zvuková instalace, která umožňuje komukoliv formovat a kontrolovat stále bzučící soubor analogových oscilátorů. Instalace se skládá z osmi reproduktorů, asi 20 sinusových oscilátorů, bateriových zesilovačů a spousty akrylátu. Zvuk se ovládá pomocí jednoho ze čtyř světlocitlivých panelů – gesty rukou (stín), světly a displeji telefonů (světlo). Všechno, co vysílá světlo, může ovládat tóny oscilátorů.

OSC^n může být ovládáno intuitivně a nevyžaduje žádné hudební znalosti nebo vzdělání. Dá se na něj hrát jednotlivě, ale ve skupině je to daleko větší zábava.