Mihaela Mihalache vystudovala University of Art and Design, Cluj Napoca v Rumunsku, kde nyní dokončuje doktorandské studium. Její tvorba reflektuje výzkum prostoru a pohyb člověka v něm. Současně se zabývá sebepoznáním skrze malířské médium. V Altánu Klamovka bude prezentovat cyklus maleb – doktorandský projekt, ve kterém se soustředí na fenomén architektonického prostředí, které nás ovlivňuje a utváří. Vymezený prostor rozebírá v několika úrovních, a to jak z pohledu času, tak i místa. Jejími styčnými body pro uchopení reality jsou fyzické, idealistické i psychologické hranice, které si na místo pro život klade, a to jak z pohledu intimního, tak i veřejného prostoru. 

  

Tvorba Mihaela Mihalache vychází z návrhu prázdné místnosti – ateliéru, bytu. Tento prostor dále v procesu malby buduje a ohledává metodou přidávání jednotlivých vrstev. Rozmístěním věcí a vnitřního vybavení tvoří kompozici interiéru, kdy každý přidaný prvek posouvá hranice jeho vnímání. Autorka se zaměřuje na zachycení perspektivy nesouladu, nejednoznačných vzorců a vizuálních hádanek, které uchopuje tmavými mnohdy až monochromatickými barvami. Figury, které se v jejích malbách objevují odkazují k zabydlení prostoru každodenním životem. Její interiéry prezentují různé životní situace, ale jsou také metaforami toku vnitřního a vnějšího světa umělce, který se ve své tvorbě pohybuje mezi agónií a extází, očekáváním úspěchu a zklamáním, pomyslně mezi životem a smrtí. Aktuální výstava Interior Construction and Deconstruction je tak zaměřena na umělcův život, který je rámován umělcovým tvůrčím prostorem, kde můžeme pocítit prázdnotu i plnost a lidská figura je náznakem jisté existenciální výpovědi samotného umělce. V Altánu Klamovka Mihaela Mihalache vytvoří z menších malířských formátů site-specific malířskou instalaci, která bude reflektovat „svým měřítkem omezený“ výstavní prostor. 

  

Kurátorka: Lenka Sýkorová.

  

Doprovodný program v sobotu 29. 6. 2019: 14–16 h výtvarná dílna pro děti, 16–17 h komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.