Voda je základem života na Zemi. Samozřejmě, tato věta je jednim z mnoha truismů, ale neměli bychom ji snad z tohoto důvodu vůbec vyslovovat? Zesměšňujeme se snad opakováním takovéto banality? Všichni přece dokonale víme, že voda je pro nás nezbytná. Víme, ale zda rozumíme, zda cítíme? Znát slovo nebo heslo, přece ne vždy znamená to samé jako rozumět pojmu. A tím spíše cítit, čili vědět a mít v souvislosti s tímto věděním nějakou emoci. Přece vím, že voda je potřebná. Vím, že máme problém se suchem, i když ne vždy je ono vidět, protože přece sucho hydrologické nebo hydrogeologické, jsou také závažným problémem. Kromě toho jsem si jist, ze šetřím vodou nedostatečně. Zda tedy skutečně rozumím, čím je voda pro život? Možná, když je pro všechny s takovou samozřejmostí důležitá, stojí za to se ní zabývat ještě jednou zblízka, pozastavit se nad každou kapkou. Proto jsme v naší domácí laboratoři zkoumání pojmů a substancí, vzali tentokrát k pozorování vodu.

 

Woda jest podstawą życia na Ziemi. Oczywiście, to zdanie jest truizmem, jakich mało, ale czy wobec tego w ogóle nie warto go wypowiadać? Czy powtarzając tego rodzaju komunały, popadamy w śmieszność? Wszyscy wiemy przecież doskonale, że woda jest nam bardzo potrzebna. Wiemy, ale czy rozumiemy, czy czujemy? Znać słowo, czy hasło, nie zawsze przecież oznacza to samo, co rozumieć pojęcie. A tym bardziej czuć, czyli wiedzieć i mieć w związku z tą wiedzą jakieś emocje. Bo przecież wiem, że woda jest potrzebna. Wiem, że mamy problem z suszą, nawet jeśli nie zawsze ją widać, bo przecież susza hydrologiczna, czy hydrogeologiczna, to także ogromny problem. Mimo to mam pewność, że niewystarczająco oszczędzam wodę. Czy wobec tego, naprawdę rozumiem, czym dla życia jest woda? Może skoro jest tak w oczywisty dla wszystkich sposób ważna, to warto przyjrzeć się jej jeszcze raz z bliska, zastanowić nad każą kroplą. Dlatego, w naszym domowym laboratorium badania pojęć i substancji wzięliśmy tym razem pod obserwację wodę.