Margita TITLOVÁ YLOVSKY | Jiří SOBOTKA | Eva EISLER | Antonín KRATOCHVÍL | Jiří DAVID
Petr ZUBEK | Milena DOPITOVÁ | Jiří PTÁČEK | Martin DOSTÁL | Libor LÍPA, kurátor 2013
Kristýna KAŠPAROVÁ, student

Mikulovské sympozium „dílna“ se za 20 let existence zasloužilo o vznik řady vynikajících výtvarných děl a město pořádáním této akce získalo unikátní reprezentativní kolekci současného výtvarného umění. Letošní jubilejní ročník přivede významné osobnosti současné výtvarné scény a získal také podporu Ministerstva kultury.
Dílna je jednou z pravidelných akcí mikulovského kulturního léta a tvořící umělci v prostorách zámku patří k charakteristické prázdninové atmosféře. Letošní ročník bude trvat pět týdnů, během nichž umělci budou tvořit a diskutovat o umění. Závěrem budou na slavnostní vernisáži představena nová díla, která doplní prestižní mikulovskou sbírku. Sbírka již obsahuje okolo 350 výtvarných děl mnoha výtvarných oborů a její hodnota podle znaleckých posudků dosahuje přibližně 26 milionů. Sympozií se za dobu jeho trvání zúčastnilo již více než sto výtvarných umělců z České republiky i zahraničí a jedná se o jednu z největších sbírek současného výtvarného umění u nás.
Sympozium letos slavnostně zahájí v sobotu 13. července od 19 hodin v hlavním sále mikulovského zámku. Zde se kromě dalšího připravovaného programu jednotliví účastníci představí svou videoprezentací.
Akci po celou dobu trvání doprovází i bohatý umělecký program, například projekce, koncerty a menší výstavy, který dle konceptu kurátora proběhne vždy každou sobotu v průběhu konání akce. Slavnostní zakončení „dílny“, spolu s vernisáží výstavy vytvořených děl a koncertem se bude konat 17. srpna taktéž v prostorách mikulovského zámku. „Výstava bude zpřístupněna do konce října”, dodala Marcela Effenbergerová, předsedkyně pořádajícího občanského sdružení Společnost pro rozvoj Mikulovského výtvarného sympozia „dílna“.
Kurátorem 20. ročníku sympozia je mikulovský rodák, výtvarný umělec, hudebník a umělecký organizátor Libor Lípa, který pojal dvacátou „dílnu“ jako „kurátorskou“. To znamená, že jeho účastníky budou kurátoři předchozích devíti ročníků. Mezi nejznámější hosty patří fotograf Antonín Kratochvíl, nositel cen World Press Photo a Czech Press. Dalšími účastníky sympozia jsou výtvarník Jiří David, který patří k vůdčím postavám postmoderny; akademická malířka Margita Titlová Ylovsky; sochař Jiří Sobotka; dále autorka plynule se pohybující mezi sochařstvím, architekturou, designem a kresbou Eva Eisler. Zástupcem videoartu a multimediálních vyjádření bude Petr Zubek společně s konceptuální umělkyní Milenou Dopitovou, jejíž díla jsou sociálně zaměřena. Kurátor vyzval ke spolupráci také Jiřího Ptáčka a Martina Dostála, teoretiky umění, kteří na mikulovské „dílně“ působili v uplynulých dvou letech.
„Velmi nás těší, že projekt sympozia získal v dané kategorii ze všech předložených projektů v letošním grantovém řízení Ministerstva kultury ČR nejvyšší ohodnocení. Tento fakt svědčí o tom, že se mezi odbornou veřejností jedná o etablovanou a kladně hodnocenou akci,“ uvedl Rostislav Koštial, starosta města Mikulova.