Milan Mikuláštík se ve své práci zabývá archeologií a muzejnictvím a spojuje tyto poznatky s teorií nových médií. V jeho práci se střetávají starodávné předměty a jejich kopie či reprezentace a jsou konfrontovány se zobrazením a funkcemi nových technologií. Pěstní klíny, venuše a jiné pravěké artefakty tak nahlíží coby aktualizované předměty denní potřeby či umělecká díla a promýšlí jejich funkci v analogii s dnešními technologiemi.

Milan Mikuláštík je absolventem FaVU VUT a AVU. Je členem umělecké skupiny Guma Guar. Spoluvedl ateliér Supermédia na pražské UMPRUM a v současné době působí jako kurátor galerie NTK v Praze.