Průřez sólovou tvorbou intermediálního umělce Milana Mikuláštíka. Výstava Dépôt představí výběr z Mikuláštíkových postkonceptuálních obrazů, objektů, ready-madů jejichž leitmotivem je kritické přemýšlení o lidské společnosti, její historii i potenciálech, s inspirací ve vědeckých oborech jako archeologie, paleontologie, antropologie či evoluční biologie a formálním ukotvení v postminimalistické estetice, multiplikaci a seriálním řazení.

  

Milan Mikuláštík se narodil v roce 1975 ve Slavičíně a vyrůstal ve Zlíně. Studoval na FaVU VUT v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 2002 absolvoval. Je zakládajícím členem uměleckých kolektivů MINA a Guma Guar. V současné době působí jako kurátor výstavního programu v Národní technické knihovně a asistent v ateliéru Malba 2 na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije v Praze a ve Zlíně.