Výstavní projekt Nad vodami představuje dvě osobnosti výrazně rozdílné v přístupu k tvůrčí práci a ve způsobu využití technologií. V čem hledat styčnou plochu? V jejich postoji k pozorované krajině. Právě fascinace proměnlivým živlem vody prezentované autory propojuje. Vodu, mocné krajinářské téma, Miloš Sláma i Jan Spěváček vytrvale ohledávají a ztvárňují v obrazech hladin rybníků, tůní, potoků a říček. Vody stojaté, vody plynoucí. Hladina zrána i za večera. Rybník poklidně zrcadlící oko. Potok živá vlna barevné melodie. Opakující se protiklady, kontrast forem, protějšky uměleckých temperamentů. Grafika a malba. 

 

Miloš Sláma je na výstavě zastoupen nejnovějším cyklem linorytů vodních hladin Na hladině (2018–2023) doplněným o několik děl z cyklu Genesis (2003–2004) na křesťanské téma stvoření světa. V jeho dosavadní tvorbě dominuje zaujetí tichem, meditativní uchopení krajiny a inspirace biblickými náměty. Autor je vyznavačem krajinných detailů. Tematizuje výseky krajin, které následně rytmizuje v dynamické kompozice s vhodným kontrapunktem. Vznikají tak metafyzické krajiny, které jsou oživovány v tématu, skladbě i barvě duchovním záměrem. Častým prvkem jeho grafik jsou stylizovaná stébla trávy a rákosu, křoviny či stromy, vodní hladiny a jejich odrazy. Jde o hladiny klidné, vyrovnané, bezčasé a snové, idylické až nesmrtelné. Je v nich patrné smíření a nalezení harmonie. Mají blízko k estetice klasiků japonského dřevořezu, svým tichem evokují linoryty Vojtěcha Preissiga či imaginaci Bohuslava Reynka.

 

Jan Spěváček vystavuje výběr z nejnovějších velkoformátových krajinářských plenérů s náměty plynoucích říček a potoků (2019–2022). Temperamentní až razantní rukopis olejomaleb, v nichž hlavní roli hraje pohyb a dynamika, nese stopy autorova barokního uvažování o smyslovosti a svou expresivitou odkazuje na velkorysost krajiny. Hravost až bezstarostnost těchto děl může svědčit o autorově radosti z bytí v takovéto krajině. Výstavu doplňují díla ze série Biotopy (2011–2016), v nichž je přírodní prvek vody oživován figurami žab a vážek, esencí projeveného vědomí a formou inteligence, jež rozvlnila vodní hladinu a změnila atmosféru. Figura zde obohacuje prostor obrazu o příběh a transcenduje jej v živé dějství, ne-li performance. V těchto dílech je patrný vliv orientální kaligrafie, spočívající v akcentu na energii jednotlivých tahů štětce.

 

kurátorka: Radka Kaclerová