O – 82 - 04, 1982, akryl, plátno

MILOŠ URBÁSEK

/ 21.09.2017-04.11.2017 /

 

Miloš Urbásek je jedním z klíčových představitelů československého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Jako poctu k jeho nedožitým pětaosmdesátým narozeninám připravila Galerie Závodný výstavu, která nechává diváka nahlédnout do uceleného, systémového a logicky uspořádaného vývoje jednotlivých etap autorovy tvorby.

 

Dílo Miloše Urbáska vznikalo v přímé interakci s formování moderního umění v západoevropských zemích. Jeho cesta k redukci výrazových prostředků a monochromnímu vyjádření byla v souladu s tehdejší tvorbou autorů skupiny ZERO a s Novými tendencemi. Z tohoto období prezentuje Galerie Závodný obrazy a jejich série s tématikou grafémů /písmena nebo číslice/, které autor často dělí na opakující se segmenty.

Rozvíjení nových možností a vztahů mezi divákem a plochou obrazu se věnuje i cyklus obrazů s  motivy kruhu a jeho segmenty ze 70. let. Na ně volně navazuje období, kdy se autor soustředí především na plochu, její dělení a barvu obrazu.

Výstava Miloše Urbáska v Galerii Závodný představuje autorovo dílo od 60. let až do jeho předčasné smrti. Zpětný pohled na jeho tvorbu zcela jednoznačně zařazuje jeho malby, kresby i grafické práce do evropského kontextu geometrického a konstruktivního umění a souběžně podtrhuje jeho jedinečnost v příklonu k niternému, velmi osobnímu a citlivému přístupu. Obdobný přístup lze spatřovat např. u V. Boštíka. V českých podmínkách, ve kterých byl kontakt s moderními názorovými proudy značně omezen, jsou práce Miloše Urbáska zcela průkopnické.

Práce Miloše Urbáska jsou zastoupeny ve sbírkách předních českých, slovenských i zahraničních, zejména německých kulturních institucí.

Kurátor: Vladimíra Brucháčková Závodná