Ve své umělecké tvorbě a filosofickém bádání se Václav Magid kontinuálně zaobírá analýzami avantgardních modelů myšlení. Mezi jeden z nich patří i exploatace odkazu, který po sobě zanechala kritická filosofie Frankfurtské školy spolu s rozbory fašismu a vivisekcí jeho ideologických důsledků. Václav Magid výstavu v etc. galerii pojímá jako ucelenou dialektickou strukturu estetických a textových výpovědí, jako prostor pro reorganizaci takzvané „fašistické škály“.