Výstava Mimo kruh je vyústěním 29. ročníku sympozia, jehož tématem se stala keramika jako materiál současného umění. Právě myšlenka podpory a propagace volné keramické tvorby byla pro mezinárodní setkání v Bechyni podstatná již od jejich založení v 60. letech minulého století. Na tuto tradici tak navázalo i zatím poslední sympozium v roce 2021, které zároveň skrze díla šestice umělců a umělkyň představuje aktuální tvůrčí přístupy vycházející z vnitřní logiky materiálu, reflektující jeho kulturně historické kontexty a neobávající se kritičnosti k vlastnímu médiu. Výstava je tedy nejen vystoupením ze zažitých hranic oboru, ale také ukázkou toho, jaké možnosti keramika nabízí v rámci současného umění.

  

Na keramiku dnes běžně narážíme v galeriích po celém světě. Že je to právě keramická hlína, která nyní v různých formách a podobách zaplňuje prostory Pragovky, není překvapivým výsledkem sympozia zaměřeného na daný materiál. Pro vystavující umělce a umělkyně je ovšem keramika jen jedním z vyjadřovacích prostředků, s nímž ve své tvorbě pracují, což se odráží i v jejich dílech vzniklých během čtyřtýdenního bechyňského pobytu. Absence společného zadání znamená různorodost výstupů (mající podobu soch, objektů, instalací či intervencí), vycházejících z odlišných přístupů jednotlivých tvůrců: procesuálních, konceptuálních, racionálních i spontánních. Výstavu lze vnímat jako jakýsi meziprostor, v němž figuruje přirozený jazyk materiálu na jedné a aktuální vizuální tendence na druhé straně. 

  

vystavující: Salvatore Arancio, Barbora Dayef, Marco Chiandetti, Ivana Králíková, Nao Matsunaga, Jimena Mendoza

kurátorka: Kristýna Pelliconi Péčová