Julia Varela, ‘Mehr Fantasie’, (2018), video. © Julia Varela

Brzdí nás gravitace, neschopnost rychlé invence, lepkavost mokrého betonu. Zatímco malý organický klíček uhyne pokaždé, když je vystaven atmosféře Měsíce, zasypáváme si vlastní Zemi odpadními jedy. Vytváříme si zde toxický vzduch, …zemi, …vodu. Představte si, jaké ochranné oblečení budeme potřebovat k tomu, abychom se mohli bránit před přírodou, až na Zemi nastanou stejně špatné podmínky k životu jako jsou na jiných planetách.


Výstava “Mimo Planetární Závazek” katalánské kurátorky Àngels Miralda kriticky nahlíží na toto téma a nabízí řešení, jež vychází z četby vědecko-fantastických příběhů. Skrz vystavená umělecká díla, pracujícími se stavem životního prostředím v budoucnosti, analyzuje naše současné pozemské problémy. Výstava není až tak o letech do vesmíru, ale spíše o svobodě představivosti, jež vede ke kritickému pohledu na stávající společnost, izochronní politické praktiky a na náš soudobý způsob života.


Nedovolte, aby zemřel náš sen – toto, je snaha pokračovat ve zkoumání jiných světů.


Tato výstava vznikla s laskavou podporou Magistrátu Hlavního Města PrahyÚřadu Mětské Části Praha 7 Key promotion.


Pro více informací o výstavě, včetně biografií umělců, klikněte zde