V rámci výstavy Heart Seas organizuje Fotograf Gallery participativní workshop s performativními prvky pod vedením umělkyně Miroslavy Večeřové. Prozkoumejte vlastní vnitřní a vnější pobřeží se zaměřením na imaginární tvory v dalekých hlubinných propastí!

 

Workshop zahrnuje společné čtení krátkého vědecko-fiktivního textu, experimentování s kresbou na sépiové kosti a práci s vlastním tělem pomocí malby, pohybu a skupinové interakce. Jeho výstupem budou společné fotografie.

 

věk: 15–25 let

kapacita: 3–10 účastníků

rezervace: viktorie.vitu@fotografnet.cz