Projekce, koncerty, performance. Doprovodný program ke klauzurní výstavě CAS FAMU Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more.

19:00-20:00
Koncerty
Alexandra C. Machová – elektronika, field recordings
Jiří Rouš – noise, elektronika

17:30-21:00
Komentovaná i nekomentovaná prohlídka s kurátory výstavy

17:30-21:00
František Fekete – Fluid Identity Club Accessories. Performance.

17:30-21:00
Hannah Saleh – Chtěl bych být pes. Autorské čtení,

17:30-21:00
Projekce filmů, pásmo, cca 30 min, projekční smyčka, suterén GAMU, sál Avalon


Program projekce:

Barbora Hlaváčová: Tma
2018, HD video, stereo, 6 min
Záznam smrti. Pozorování. Loučení. Smutek.

Prokop Jelínek: Filtr
2018, HD video, stereo, 4 min
Filter bubble. Jsme krmeni výživou, kterou chceme, ne kterou potřebujeme. Uzavřeni před argumentem další strany, je naše názorová perspektiva dopována steroidy, které oddalují břehy názorově heterogenní společnosti. Informační masa splošťuje význam zásadních témat a míchá je s banalitou v jeden mysl otupující koktejl.

Hannah Saleh: Nahoře bez
2018, HD video, stereo, 6 min
Krátký dokument o zálibě Miloše Kouteckého, správce rekvizitáře Národního divadla. Ten své návětěvníky zpravidla obléká do vysloužilých kostýmů a fotí se je do alba.

Tomáš Rampula: Tuláci
2018, HD video, stereo, 6 min
Krátký film o putování, toulání se bez jasného cíle, o těkání a síle okamžiku i o nudě, kterou v sobě existence obsahuje. Dva chlapci na pomezí lesa a civilizace.

Veronika Švecová: Kdo je Eila?
2018, HD video, stereo, 6 min
Zvuk: Veronika Švecová a Jared Bailley
Eila zpočátku zrcadlí generaci insta influencerů i běžných uživatelů, kteří mají jediným zájmem samy sebe. Tato bezobsažná sebestředná fetish se zdá nezajímavá a neustále se opakující posty zbytečné, přesto uživatelé této sociální platformy inklinují spíše k lajkování portrétů než k cokoliv jinému. Se zahleděním se pouze do sebe se vytváří závislost po pozornosti, za kterou jsou ochotni zaplatit a udělat úplně vše. Efemérnost a prázdnota z tohoto prostředí se odráží také v Eilinym životě, pozorujem její transformaci.

František Milec: Buffer Zone Blues
2018, HD video, 5.1 (verze stereo), 9 min
Zvuk: Franz Milec, Martin Blauber, Hudba Ian Mikyska.
V 50. rokoch 20. storočia, pár rokov po prvých úspešných nukleárnych testoch v 2. svetovej vojne, pripravili Spojené štáty zoznam viac než 2000 nukleárnych cieľov vo Východnom bloku ako súčasť stratégie Vzájomne zaručeného zničenia (Mutually Assured Destruction). Film Buffer Zone Blues je dátovou vizualizáciou tohto zoznamu. Film vznikol spracovaním dát z Google Maps API pomocou skriptov v Pythone a postprodukcie v Nuke a Unity3D.


Mists of dreams drip along the nascent echo and love no more
Klauzurní výstava FAMU CAS | 21. 6. – 8. 7. 2018
František Fekete, Nina Grúňová, Barbora Hlaváčová, Anežka Horová, Franz Milec, Tomáš Roček, Hannah Saleh, Lucie Ščurková, Veronika Švecová, Klára Trsková. Kurátoři: Lea Petříková, Martin Blažíček. Kurátorovaná část přehlídky v GAMU představuje vybrané práce studentů, jejichž společným momentem je post-humánní perspektiva pohledu na svět.

GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
www.gamu.cz
Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h