Ve výstavním projektu je tematizován fenomén stále se rozšiřujících sociálních sítí, který sleduje tak zásadní proměnu vztahu k sobě samým i k ostatním. Všímá si také sémantické proměny promítající se do běžně používaných slov, které ve virtuálním světě internetu nabývají slova nového významu. Instalace tak vytváří jakousi nadstavbou sociálních sítí, která se navrací zpět do našeho fyzického světa. Sjednocujícím prvkem výstavy je modré světlo, které v sobě manifestuje hlavní téma sociálních sítí a internetu obecně. Modrá barva odkazuje nejen na logo jedné z hlavních sociálních sítí, ale také na modré světlo, které vyzařují samy obrazovky.
 

Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury. Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s.