Monika Poljaková je absolventkou Ateliéru volné grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde se pod vedením prof. Zbyňka Janáčka věnovala grafice a kresbě (2014–2020). Tyto média spojují autorčin přístup, který je založený na procesu jako takovém. Její grafiky a kresby jsou vytvářené téměř mechanicky a lze v nich číst meditační přístup, ve kterém autorka nachází ticho a klid. Monika předkládá svou tvorbu bez vlastní interpretace – význam díla ponechává na divákově představivosti.