grafický design: R. V. N.

Toyen (Marie Čermínová, 1902–1980), jedna z nejvýznamnějších evropských autorek minulého století, se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala knihám. Navrhovala knižní obálky, vazby a ilustrace pro nejrůznější pražská a pařížská nakladatelství. Přestože proslula svými obrazy, její umělecký přínos a význam je mnohem širší. Souběžně s nimi vzniklo rozsáhlé knižní dílo vzbuzující pozornost již v meziválečném období a pokračující i po roce 1947, kdy se z politických důvodů odstěhovala do Francie, kde prožila další úsek svého života. Stala se okamžitě členkou pařížské surrealistické skupiny, jejíž osud sdílela po boku svých předválečných přátel André Bretona a Benjamina Péreta. V novém bydlišti se její vztah ke knize citelně proměnil. Přestala ji chápat jako jeden z možných zdrojů obživy. Soustředila se zejména na knižní obálky a ilustrace do básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel, vydávaných často jako bibliofilie v nízkých nákladech. Tuto tvorbu chápala jako bezprostřední součást vlastní práce, paralelní s obrazy, které měla možnost v Paříži představit na několika samostatných výstavách ve významných soukromých galeriích.

 

kurátor: Karel Srp

 

Více informací zde.