Monika Žáková (*1987) absolvovala malířský ateliér prof. Jiřího Sopka na pražské AVU v roce 2012. Ve svých aktuálních realizacích balancuje na tenké hranici mezi malířskou monochromií a velmi mělkým plošným reliéfem. Pracuje s plátnem jako s autonomní sebereferenční entitou nesoucí reziduální stopy toho, jak s ním autorka estetizujícím gestem manipulovala prostřednictvím skládání, překládání a ohýbání. Výsledkem je plošně zvlněný obraz s jemně nastříknutým barevným nádechem měkce akcentujícím reverzibilitu světla a stínu.