Most je severočeské hornické město rozprostírající se uprostřed hnědouhelné pánve. Velké množství kvalitního hnědého uhlí uloženého jen 30 metrů pod jeho povrchem bylo v 60. letech důvodem pro jeho zbourání a založení nového Mostu jen několik set metrů stranou.
Černé stavebnicové díly puzzle sestavené na ploše zabírající půdorysně celý prostor galerie jsou připomínkou Mostu z dob normalizace, kdy toto město bylo díky nové výstavbě a vysokým příjmům z těžby uhlí a těžkého průmyslu výstavní skříní socialismu. Tento stav se radikálně změnil po roce 89. Fragmenty textu jsou převzaty z publikace vydané v 70. letech městským výborem v Mostu a mapují historii těžby uhlí, poválečný odsun Němců a bourání starého a výstavbu nového města.