Most Brno, Praha, Mexiko, Jihlava

Břetislav Malý, Julius Reichel, Jimena Mendoza

4. 5. – 4. 6. 2017

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Galerie Alternativa, Komenského 10, Jihlava

kurátor: Adam Vrbka

vernisáž 4. 5. 2017 v 17 hodin

Výstava Most Brno, Praha, Mexiko, Jihlava představuje tvorbu tří současných umělců pocházejících z rozdílného prostoru, avšak komunikujících podobným uměleckým jazykem. Město Jihlava se v rámci jejich dialogu mění z pouhé křižovatky či patníku u cesty mezi jinými body jejich pouti na středobod a místo jejich setkání.

V Galerii Alternativa představí Břetislav Malý, Julius Reichel a Jimena Mendoza svou práci formou dialogu, formou přímé konfrontace své práce. Díky této konfrontaci umožní návštěvníkovi nalézt společné i rozdílné prvky obsažené v jejich tvorbě.