Museum Montanelli je soukromá nezisková instituce moderního výtvarného umění. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Jeho posláním je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců.

 

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tématikou.

 

Program muzea sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do „art experience“, současného umění tanečního či formy performancepřes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty.