vernisáž výstavy 27. 3. v 19 h / městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire / Paříž, Lagos, Londýn, São Paulo, Barcelona, Bilbao, Teherán, Curych, Kodaň, Curitiba/

Výstavní projekt Myslet město je zaměřen na výzkum současných přístupů k městskému plánování, které se pohybují mezi snahami o důslednou kontrolu vývoje města a spontánním, neřízeným laissez-faire. Transformace deseti světových měst jsou nahlíženy prizmatem pěti hlavních témat týkajících se možnosti město řídit, způsobu jeho organizace, měřítka, formy zásahů a plánování z hlediska času.

Kurátorka výstavy Lucie Stejskalová pomocí příkladů z konkrétních měst představuje zdánlivě protichůdné přístupy, které však mezi sebou v reálných situacích spojují poměrně komplexní vazby. Zvolená města jako Paříž, Teherán nebo Bilbao nejsou jediným případem, jak daná témata uvést, a většina z nich spadá do více než jedné tematické kategorie. Některá byla vybrána proto, že byla první svého druhu v implementaci nových metod či způsobů spolupráce, na jiných lze daný přístup lépe akcentovat.