Jakub Schikaneder, Utonulá

Výstava Na druhý břeh představí netradiční téma spiritismu a dekadence v dílech významných českých a českoněmeckých autorů, jakými byli například Josef Váchal, František Kobliha, Jan Konůpek, František Bílek, Max Švabinský, Jakub Schikaneder či František Kupka. Zatímco se dekadentní umělci snažili svými díly postihnout otázky smrti, utrpení a zmaru, spiritisté se s tématy snažili vyrovnat pomocí víry v nadpřirozeno, víry v posmrtný život, ve věci neuchopitelné a zdaleka přesahující možnosti lidského poznání.

 

Tento fenomén ovlivnil hned několik generací umělců, začal se šířit Evropou v druhé polovině 19. století, ale své místo si uchoval i po celou první polovinu století 20., protože Evropa byla zatažena hned do dvou světových válek a o smrt a neštěstí nebylo nouze. Svou přízní spiritismu se netajil ani T. G. Masaryk. Víra v komunikaci se zemřelými našla silnou oporu u obyčejných lidí, zvláště v horských oblastech Krkonoš a v Podkrkonoší se spiritismus natolik prolnul s lidovou religiozitou, že byl jako fenomén zapsán do nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.