Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Marché. Výstavou provedou kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová, které přiblíží výzkum a témata práce Nataliye Ilchuk a také celkový koncept instalace.