Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Nechte to Zemi ve středu 25. října 2017 od 18 hodin. Součástí vernisáže bude perfromance Martina Zeta. V 16 hodin proběhne komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a přítomnými umělci. 

Nechte to Zemi
26. 10. – 8. 12. 2017

Marlene Hausegger, HeHe, Markus Jeschaunig, Zdena Kolečková, Folke Köbberling, Richard Loskot & Mjölk, Polonca Lovšin, Cecylia Malik & Polish Mothers on Tree Stumps, Resanita, Oliver Ressler, Michaela Thelenová, Martin Zet

Skupinová mezinárodní výstava představí uměleckou tvorbu reflektující společenskou environmentální stopu na planetě Zemi. Téma současného stavu vztahů mezi ekologií a ekonomií zreflektují vybraní umělci, jež se tématem dlouhodobě zaobírají. Výstava zároveň upozorní na fakt, že doposud dominující model lidského „managementu“ planety Země dosahuje svého konce a nutně musíme zaujmout nový postoj k budoucímu vývoji světa, ve kterém žijeme.

Model lidského „managementu“ planety Země, který v současnosti převažuje, se dostal do slepé uličky. Kapitalismus v podobě neoliberální tržní ekonomiky vyvolal a ještě stále vyvolává přemíru krizí: „ekonomické bubliny, nezaměstnanost, distribuční krizi, klimatickou krizi, energetickou krizi, hladomor, konzumeristickou krizi, krizi smyslu, krizi demokracie“, jak vyjmenovává Christian Felber, autor alternativního modelu tzv. ekonomie společného dobra. Systém, jehož jediným cílem jsou co nejvyšší zisky a konkurenceschopnost a který nebere ohledy na lidské a přírodní zdroje, představuje trvalé riziko pro společenský i ekologický mír na Zemi.

Skutečnost, že jsme se ocitli ve slepé uličce, bije do očí čím dál tím víc. Stále však nemáme zcela jasno v tom, kdo by tento proces mohl zastavit. Globální multinárody? Politika, která s nimi úzce souvisí? Jejich činnost je z valné části zaměřená pouze na výdělečnost, zajímá je nárůst spotřeby, jsou ryzími vykořisťovateli silně se stavějícími proti lidstvu a ještě silněji proti přírodě, jednají v krátkodobém horizontu a nahodile. Ani globální multinárody, ani politika si nicméně nezaslouží, abychom s nimi v tomto ohledu zacházeli v rukavičkách – právě naopak, tlak odspodu musí narůstat. Stojíme před výzvou: vybudovat nový hodnotový systém.

Kurátorská dvojice Margarethe Makovec a Anton Lederer dlouhodobě působí v rakouském Grazu, v galerii association for contemporary art. leave-it-in-the-ground.org

Dům umění Ústí nad Labem
Otevřeno: ÚT – SO 10-18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodné programu naleznete na www.duul.ujep.cz, a facebooku.
Kontakty: duul@ujep.cz, +420 475 285 188