“Nejdřív velké
světlo, pak ohromná rána” je pozastavením dvou bytostí někde na cestě,
na schodech v mezipatře. Je malou odbočkou od dlouhodobějšího procesu
práce na společné animaci. Podává aktuální zprávu o společně utvářeném
obraze, který si v sobě tyto dvě bytosti nesou celý život. O obraze,
který se obě snaží uchovat si v paměti, ale který se zároveň mění spolu s
nimi. Často se do jejich rozhovorů mísí témata, která prověřují jednu i
druhou variantu vizuální památky. Navzájem si kontrolují vyřčené,
protože symbolika v něm použitá by mohla až příliš napomoci k vyzrazení.
Vrstvením a abstrahováním potom hledají způsob, jak podpořit prostor
vyprávění. Návaznost na paralelně vznikající animaci, “Půda, pevná je”,
se projevuje v rozvíjení cesty krajinou. Původní, divoká zem je ve
vzpomínce pevně přítomna i přesto, že byla mnohokrát přepsána vlastní
pamětí. Jejím dalším přepisem je rozhodnutí zrekonstruovat ji v malém
modelu. Výsledek je potom odrazem jednoho z mnoha momentů, jemuž
předcházel i velmi malý posun. Nehledá, spíše je setkáním s prvotní
inspirací v její ideální pozici. Mezipatro je okamžik ticha mezi
momentem pochopení a následným třeštěním radostí a fontánou energie.

Anna Balážová a Katarína Hládeková

Výstavu doplní prezentace tvorby autorek “Chleba po obou stranách větrem
mazaný”, která se uskuteční v pátek 9. 12. 2011 v 16.00 v rámci
Přehlídky Animovaného filmu Olomouc ve Sborovém sále Uměleckého

centra Konvikt UP (3. patro – vedle Filmového sálu)