Zveme na dernisáž výstavy Nejen nukleární rodina: Recepty na štěstí. Program bude probíhat částečně v anglickém jazyce.

 
13:00 Performance Mothers Artlovers: Dinner Párty [česky]

Mothers Artlovers je skupina vizuálních umělkyň, teoretiček, kurátorek a aktivistek – matek. V rámci výstavy Nejen nukleární rodina představují svůj dlouhodobý projekt reflektující různé formy a prožívání lásky, její zviditelnění, ale i společenskou a institucionální kritiku. Autorky se volně inspirovaly dnes už ikonickým dílem Judy Chicago ze 70. let 20. století, a i zde slouží trojúhelníkový stůl jako dějiště feministických vizí. V pojetí Mothers Artlovers symbolizuje každá strana stolu jednu formu lásky: lásku k sobě, sebepéči a sebehodnotu; lásku jako partnerský vztah; lásku na úrovni institucí, tedy péči instituce. Na stole se pak rozehrává významově mnohovrstevnatá a v čase proměnlivá instalace z keramických objektů, receptů a skutečných jídel.

  

14:00 Tabita Rezaire: Art of Birth [english] & diskuze s Vlaďkou Niederhafnerovou [česky]

Promítání první části dlouhodobého cyklu rozhovorů shromážděných mezinárodně etablovanou umělkyní Tabitou Rezaire, mapující porodnické učení od tradičních dul z různých komunit a kmenů z prostředí Francouzské Guyany. Následovat bude diskuze s českou porodní asistentkou Vlaďkou Niederhafnerovou, která se bude věnovat tématu přirozeného porodu a lokálních možností, omezení a zkušenosti s porody v rámci i mimo český zdravotnický systém.

  

16:00 Nároky, hledání a touhy. Kolem rodinného stolu. [english]

S umělkyní, aktivistkou a kurátorkou Zofií Nierodzińskou (donedávna Arsenal Municipal Gallery Poznań), umělkyní a aktivistkou Jolantou Nowaczyk (Ciocia Czesia) a sociální pracovnicí a aktivistkou Hong Van Tran a hosty*kami. Požadavky, hledání a tužby je série kulatých stolů a think labů, ve kterých opakovaně řešíme různé otázky týkající se feministické přítomnosti a budoucnosti a společně s pozvanými hosty*kami a účastníky*cemi vyvíjíme praktické aktivistické a kulturní strategie pro konání a navazování spojenectví.

  

Projekt Nejen nukleární rodina reflektuje rodinu jako jednu ze základních jednotek lidského společenství. Hlavním cílem projektu je kritická revize moderního západního modelu rodiny a zhodnocení jeho historických i současných, geograficky i kulturně specifických, utopických a fiktivních alternativ.