-z důvodu nemoci posunuto na 2024

►►►srdečně zveme na vernisáž nové výstavy Brachyblast/@nela.britanakova/pátek 8/12/16h 

Základním motivem tvorby Nely Britaňákové je magické tajemství života a v něm ukotvené primární elementy. Autorčinu práci s keramikou lze popsat jako alchymickou zkušenost. Experimentální poznávání přírodních dějů modifikuje do spirituálních sfér. Tento důležitý moment opírá o prvky zrození, proměny i smrti a dál preparuje skrze dualitu křehkosti/drsnosti, krásy/odpadu, světla/temna, přírodního/umělého, embryo/fosilie apod. Uvědomuje si, že život nepodléhá jen mechanickým zákonům, ale jeho podstata se rodí z kvalitativních vztahů na sobě působících. Svou tvorbu adaptuje jak do galerijních tak i venkovních prostředí. 

Název výstavy Brachyblast je odkazem botanického názvosloví. Jde o krátký výhonek připomínající jednu z prvních fází vývoje organismu rostliny či živočicha. Tento embryonální moment se objevuje ve vystavených reliéfech, stejně jako zmíněná dualita fosilních schránek živočichů. Autorka v galerii WTG vytvořila site specific instalaci z keramických reliéfů, jejichž abstrahující tvary připomínají kosti a paroží, kovové spony odkazují k muzejnímu vystavování dříve živých artefaktů. Podpůrnou půdou k zrození výstavy se stává plastická stěna dobarvená oxidy chromu, železa a kobaltu.