Téma genového inženýrství, genetických mutací a člověkem upravených živých organismů přenáší Veronika Čechmánková a Nela Britaňáková do společné instalace sestávající z prací, ve kterých spojují jim nejbližší média – keramiku a fotografii. Podobně jako vědci pracují s mutacemi a umělými úpravami přírody, autorky využívají jako součást svých objektů a obrazů florální motivy inspirované geneticky modifikovanou rostlinou calla v barvě královské modři, kterou rozkládají, spojují, ohýbají, či jinak mění. Tyto principy se objevují v různých podobách, kterými autorky proměňují původní motiv v množství nových variant a modifikací. Plocha zde vstupuje do prostoru a nazpět je jím pohlcována, stejně jako vzájemné vztahy mezi použitými médii – přirozené přechody barevných odstínů a povrchových struktur, stejně jako vzájemný kontakt mezi jednotlivými objekty.

 

Kurátor: Ján Gajdušek