Nová výstava z cyklu (Ne)viditelná ruka péče s názvem Bližní představí tvorbu současných mladých autorek, které reagují na téma mezilidských vztahů a pečování o ně. Naše rodina, přátelé a osoby nám blízké tvoří neodlučitelnou součást našeho života. Věnujeme však dostatek pozornosti a péče těmto osobám, které nám jsou na blízku, nejen když je potřebujeme? Výstava se snaží skrze různá média poukázat na formativní aspekt rodiny a co si pod tímto termínem představit.

  

vystavující: Tereza Frindová, Angelika Králová, Barbara Kalypso Ristić

kurátoři: Jan Kieweg, Karolína Lapešová