Výstava v českém prostředí poměrně neznámého, v
zahraničí však stále úspěšnějšího autora Pavla Mrkuse v Domě pánů z
Kunštátu představí soubor nových videoprojekcí s tématem modelování
fiktivních vesmírných krajin a jejich mentální rekognoskace. Pavel Mrkus
je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na přelomu
tisíciletí dlouhodobě působil jako vysokoškolský pedagog v japonské
Toyamě. Tam se také utvářel jeho svébytný vyjadřovací jazyk, který
kombinuje využívání sofistikovaných digitálních technologií se snahou o
zprostředkování duchovních impulzů vycházejících ze západní evropské
tradice i východní spirituality. V současné době Pavel Mrkus vede
(společně s Danielem Hanzlíkem) ateliér Time-based media na Fakultě
umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.