Galerie ARTEFIN ve spolupráci s Callisto Network pořádají soutěž o nejlepší NFT — digitální umělecké dílo. Vyhlášení výsledků, předání cen a dražba vítězného NFT proběhne v rámci festivalu PRAGUE ART WEEK 22

 

Cílem akce je propagace NFT jako svébytného vizuálního média, které rozšiřuje hranice pro vytváření a prezentaci umění. Naší snahou je ukázat odborné i laické veřejnosti, že NFT není jen levnější fotografií existujícího díla prodávaného za kryptoměnu, ale hodnotnou uměleckou disciplínou, ve které autor od počátku uvažuje o výsledném formátu NFT jako o originálním artefaktu. 

 

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích. První kategorií je Cena odborné poroty a druhou Cena diváků. Autoři oceněných NFT obdrží finanční odměnu. 

 

Vítězné NFT v kategorii Cena odborné poroty bude veřejně draženo po dobu trvání festivalu PRAGUE ART WEEK 22 a výtěžek dražby bude věnován na dobročinné účely. 

 

Cena odborné poroty  

1. místo 150.000,- Kč 

2. místo 75.000,- Kč 

3. místo 35.000,- Kč

 

Cena diváků

1. místo 100.000,- Kč  

2. místo 50.000,- Kč  

3. místo 25.000,- Kč 

 

Ceny v podobě finančních odměn do soutěže vložila blockchainová platforma Callisto Network. Částky budou vítězům vyplaceny v odpovídající hodnotě v cryptoměně Callisto (CLO). (Vyplacení výhry, případně konverzi na jinou měnu pomůžeme technicky zajistit)

 

Pravidla soutěže

Soutěž je otevřena pro všechny vizuální umělce (profesionální i amatérské). 

Uchazeči mohou přihlásit pouze vlastní tvorbu, která dosud nebyla veřejně prezentována.  

Uchazeč zašle prostřednictvím formuláře na webových stránkách soutěže popis chystaného NFT projektu se všemi náležitostmi, nebo již vytvořený NFT projekt. 

Uchazeč může registrovat maximálně 3 NFT projekty. Pro každý projekt musí být vytvořena nová registrace. Do soutěže bude postupovat pouze jeden projekt, vybraný porotou. 

Pro možnost komplexního posouzení přihlášených projektů požadujeme zaslání krátkého CV a ukázku předešlé tvorby uchazeče. 

 

Uzávěrka pro přihlášení je 20. 6. 2022. 

 

Všechny projekty, které splní základní kritéria (prokázání aktivní umělecké činnosti a ukázka předešlé tvorby) a zároveň budou schváleny porotou, postupují do divácké soutěže. 

Z těchto projektů porota vybere 10 finalistů, kteří se budou ucházet o Cenu odborné poroty. (V této kategorii je možné realizovat projekty neexistujících NFT s podporou galerie ARTEFIN) 

 

Vyhlášení postupujících NFT projektů proběhne 30. 6. 2022. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách soutěže a postupujícím autorům bude zaslán potvrzující email. 

Termín pro odevzdání dokončených NFT je 15. 8. 2022. Projekty zaslané po tomto termínu nemohou být do soutěže zařazeny. 

20. 8. 2022 budou zveřejněna všechna vybraná a realizovaná NFT na webových stránkách soutěže a zároveň bude zahájeno hlasování diváků.  

9. 9. 2022 proběhne v rámci zahájení festivalu PRAGUE ART WEEK 22 vyhlášení výsledků soutěže a předání cen. Zároveň bude spuštěna týdenní dražba originálu NFT, které zvítězí v kategorii Cena odborné poroty. 

15. 9. 2022 dojde na piazzettě Národního divadla na závěrečném ceremoniálu festivalu PRAGUE ART WEEK 22 k ukončení dražby a předání výtěžku vybrané nadaci.

 

Artefin

Artefin jako první galerie v ČR otevřela vlastní marketplace pro prodej NFT uměleckých děl. Výhodou platformy vlastněné existující galerií je garance originality nabízených artefaktů a zároveň je potvrzením, že se jedná o umělecká díla, která mají a do budoucna i budou mít svou hodnotu. Artefin ve spolupráci s Callisto Network vyvinul unikátní systém prodeje každého artefaktu ve čtyřech úrovních — od jednoho originálu v plném rozlišení až po sadu sběratelských NFT za nízkou cenu. Díky této struktuře Artefin prodal již přes 1000 NFT. 

 

Callisto Network 

Blockchain Callisto Network byl zvolen pro Artefin NFT market z důvodu vysoké bezpečnosti, rychlých a levných transakcí a především díky CallistoNFT standardu, který dává vlastníkům NFT výhodu přímého prodeje bez nutnosti třetí strany. Jedná se tak o plně decentralizované NFT. 

 

PRAGUE ART WEEK

Výtvarně umělecký festival PRAGUE ART WEEK 22 představí v týdnu od 9. do 15. září 2022 to nejlepší z programu předních pražských institucí umění. V rámci doprovodného a edukativního programu pro odbornou veřejnost nabídne sérii přednášek, master class a tematických diskuzí za účasti významných tuzemských a zahraničních hostů. 

PRAGUE ART WEEK 22 je otevřená platforma pro kooperaci nejvýznamnějších institucí na poli pražské umělecké scény a každoroční festival umění s cílem propojit galerie, muzea, výstavní síně, ale i sbírky umění a další umělecky zaměřené organizace.