Oltář třeboňský, Kristus na hoře Olivetské, NGP

Online přednáška k expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠⁠–⁠⁠1550 s kurátorkou Štěpánkou Chlumskou.

 

Pašije Krista, stále týž obrazový příběh, ale nespočet variant a svébytných interpretací odrážejících dobovou duchovní atmosféru a proměny uměleckého stylu a formy. Tento postřeh provází nejednoho návštěvníka expozic děl starého umění, nejinak tomu je i v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠⁠–⁠⁠1550 v Klášteře sv. Anežky České. Představíme nejvýznamnější z vystavených děl zachycujících toto téma v galerijní expozici prezentující mimořádná díla z období středověku a raného novověku.

 

Cena: zdarma

Doba trvání: cca 70 min. 

 

K přednášce se připojíte na facebooku NGP.