Kdo sem patří? Zdánlivě jednoduchá otázka se zdá být součástí řady současných kulturních debat, tvorby politik a sociálních opatření. Otázka náležitosti a sounáležitosti se dokonce stává hrozbou pro ty, kteří nezapadají do homogenní vize národa, kterou prosazuje stále více zastánců krajní pravice a populismu. Ústřední výstava Fotograf Festivalu proto představuje umělecké strategie, které si uvědomují tento útok na občanská práva a svobody a chápou jej jako symptom posunu od demokratického politickému uspořádání k autoritářskému. Výstava vychází z teorie chronopolitiky, na jejímž základě zpochybňuje politické tendence vytyčující souvislou linii od nedotčené minulosti k idealizované budoucnosti, kterou je třeba bránit před údajnými hrozbami rozmanitosti, genderové citlivosti a posílením postavení marginalizovaných skupin. Prezentovaná díla převážně středoevropských umělců zdůrazňují historickou podmíněnost současných represivních tendencí a rozvíjejí možné formy odporu prostřednictvím uměleckých prostředků.

 

Kurátorky: Tereza Rudolf, Elisabeth Pichler, Markéta Mansfieldová