Nikola Brabcová, absolventka ateliéru Vladimíra Skrepla, snadno střídá média, techniky i vlastní perspektivu, aby se dotkla prazákladních forem odkazujích k přírodnímu tvarosloví i organickým prvkům z moderního “techno” světa. Strnulým pozorováním, polozapomenutím motivu nebo zakrytím svého výhledu dochází k redukované, téměř abstraktní formě a sotva tušenému významu.

Srdečně zveme!!!

k.art.on, Karlin studios, Křižíkova 34, Praha 8