NIT

vernisáž ve středu 12.4. v 18h

Do instalace Kristýny Kužvartové s názvem NIT vstupuje materiál jednak svým funkčním a estetickým působením, jako propojení hmot a látek, a současně svou specifickou přítomností v prostoru, čímž s sebou přináší další významové přesahy. V podobě pokračující vyznačené siločáry neomezuje výstavu pouze na sklepní prostor, ale otevírá ji celému bloku. Ten se najednou stává její součástí a svou vizuální komunikací s kolemjdoucími se snaží upoutat a vtáhnout. Hlavním tématem je náš vztah k předmětům, jež nás obklopují, každodenní pouta a svazky utvářející materiální rovinu našeho bytí, kterou si můžeme i nemusíme uvědomovat, a která nás dokonce bez ohledu na naše intence může jednoho dne zahltit. Je to souboj křehkosti a těžkého materiálu, neustálé vyrovnávání se s hmotou.

Základem tvorby Kristýny Kužvartové je reakce na prostor a jeho kontext, ať už se jedná o intervenci do interiéru či exteriéru, v podobě městské i volné krajiny. V instalacích se pokouší archeologicky odkrývat význam určitého místa, jeho historie i současnosti a prostřednictvím svého převážně sochařského vnímání jej přetvářet, přičemž důraz je kladen na návštěvníka a jeho individuální interakci.

Kc: Dana Dvořáková, Pavla Maslejová, Jana Čuprová