NOVÁ LIŠTA

autoři: Tomáš Beňadik, Andrea Mikysková, Ivana Pavlíčková
kurátorka: Natálie Drtinová

„Vyrostli jsme na Internetu a s Internetem. Rozděluje nás pro vás nepochopitelná odlišnost: ‚nesurfujeme‘ a Síť pro nás není ‚místo‘ nebo ‚virtuální realita‘. Nevnímáme Internet odděleně od skutečnosti, je to její součást: neviditelná vrstva, prolínající hmotným prostředím. My Internet nepoužíváme – my v něm a s ním žijeme“1, píše Piotr Czerski ve svém online manifestu mileniální generace. Pro většinu naší generace není internet pouhým rozšířením reality, ale její neoddělitelnou součástí. Svět analogový, jak ho nazývá Czerski, a síť se navzájem prolínají natolik, že se jejich hranice rozplývají. Zatímco zavedení internetové sítě do jisté míry pozměnilo životy všech, je to právě naše generace, která vyrůstá v rámci globální kultury. Kultury, která v sobě skrývá nekonečně mnoho kultur a subkultur, které jsou nám na dosah ruky v pomyslném katalogu kulturních zážitků, ze kterých si vybíráme a přebíráme ty, které nás lákají nejvíc. Tento výběr je v době vizuální a mediální saturace jen na nás a má přímý vliv na utváření naší identity. I samotné „my“ je v Czerskiho podání proměnné; je podmíněné spíše volbou, než lokálně specifickým kulturním kontextem.

Tento výstavní projekt představuje subjektivní interpretaci internetové krajiny umělců Beňadika, Mikyskové a Pavlíčkové. Kombinuje v sobě stmelující prvky forem sea punk, kawaii a grunge s obdobím 80. a 90. let minulého století. Prezentuje idealizované verze jich samých, vystupujících z jedniček a nul do materiální reality výstavní síně v přepálené estetice na pomezí pravdy a imaginace. Cílem projektu Nová lišta je přenést fragmenty ze životů současných internetových nomádů do galerijního prostoru tak, aby vynikly nejbizarnější situace, se kterými se setkáváme, které však často zůstávají bez povšimnutí.

Součástí projektu Nová lišta je také happening ve formě analogové procházky, kdy namísto nočního „brouzdaní“ po nových oknech na internetu bude analogová varianta „brouzdáním“ ve Vršovicích. Brouzdání bude propleteno krátkými příspěvky, posty či tweety zaměřující se na okolí: na vršovickou architekturu a urbanistické řešení nebo zábavné příspěvky jako jsou sociální témata, nedokončené projekty, soutěže, bulvár, etc. Cílem je dosáhnout stejné změti přísunu informací v analogovém prostředí spletitého sídlištního terénu, k jaké dochází při scrolování sociálních sítí.

Jedna Dva Tři Gallery
Petrohradská 13, Praha 10 – Vršovice.
prohlídka výstavy po domluvě či během jiných akcí v prostoru Petrohradská kolektiv
tel:736489876 nebo emailem edita@petrohradskakolektiv.com