Michal Drozen: NTK básně

Vzájemnost je co by kamenem dohodil od Národní technické knihovny (NTK). V Galerii NTK kustodoval malíř a čerstvý absolvent AVU Michal Drozen. Během dlouhých kustodských hodin se namísto štětce chopil klávesnice a v notepadu sepisoval básně pojednávající především o.. ..kustodování v NTK. Nyní je představí v pasáži v Galerii Vzájemnost.

Během vernisáže proběhne křest limitované sbírky jeho básní "NTK básně"

Zahraje Graeme Mckinnon: "Graeme Mckinnon plays an adaptation to VVhale"