„Účel stavby jí dává vlastní smysl. (…) Obytný dům má sloužit pouze bydlení. Místo stavby, poloha ke slunci, prostorové rozvržení a stavební materiály jsou podstatné faktory pro tvorbu obytného domu. Z těchto podmínek je třeba skloubit stavební organismus.“
Tuto reflexi vyslovil Ludwig Mies van der Rohe v roce 1924 a plně ji uplatnil v brněnské vile.

Při prohlídce vily zjistíte veškeré okolnosti vzniku Tugendhatky. Také se dozvíte něco o vlastnících a jejich nelehkém osudu, který je z vily předčasně vyhnal. Nakonec nejvíc informací však načerpáte o velké postavě dějin architektury Miesi Van der Roheovi.
Vše Vám přiblíží dobové fotografie a doprovodná videa v suterénu samotné vily.