O nové evoluční kosmologii a vizi „ekozoické doby“

„Lidé a Země se vydají do budoucnosti jako jedna jediná mnohotvárná událost nebo se do ní nevydají vůbec.“

Thomas Berry

Podle Thomase Berryho (1914-2009), vlivného amerického kulturního historika a eko-teologa, se dnes nacházíme uprostřed jedné z největších civilizačních a kulturních proměn, jež se na Zemi kdy odehrála, která nás přivádí k zásadní sebereflexi. Starý příběh o tom, jak vznikl tento svět a o naší úloze v něm už neplatí a my stojíme před velkým úkolem a dílem (Great Work) vytvořit „nový příběh“, rozvinout novou éru v dějinách Země. Klíčem k ní je proměna kosmologie, která před námi otevírá zcela novou evoluční perspektivu: stát se život povznášejícím činitelem uvnitř obsáhlého pozemského společenství.

Jiří Zemánek – historik umění, kurátor a publicista. Zajímají ho přesahy umělecké tvorby do oblasti ekologie a spirituality, otázky proměny paradigmatu a vzniku nové integrální kultury. Této problematice věnoval například výstavy: Divočina – příroda, duše, jazyk (Galerie Klatovy-Klenová, 2002) a Od země, přes kopec do nebe … (Severočeská galerie Litoměřice, 2005). Zabývá se překlady textů a editováním publikací z oblasti hlubinné ekologie, geomancie, integrální kultury a nové kosmologie. Spolupracuje s kulturní revue Prostor. Společně s přáteli založil letos občanské sdružení PILGRIM, které se věnuje zakládání poutnických cest (Stezka Josefa Váchala NP Šumava Bavorský les, Poutnická cesta Karla Hynka Máchy) a celkové proměně životního stylu směrem k udržitelnosti. Je členem české sekce společnosti Eurosolar.