Udalosti posledných dní sú v znamení nudy. Nuda sama o sebe však nemusí byť úplne nudná. Trávenie času iba tak, bez príčiny, môže vytvoriť podmienky preto, aby sa veci ocitli v nových súvislostiach. Nuda sa dostaví, keď nemôžeme robiť to, čo by sme chceli, alebo keď musíme robiť to čo nechceme. Je to podvedomé čakanie, ktoré sa mení na očakávanie. Nuda silou vlastnej negatívnosti môže paradoxne smerovať k pozitívnemu prevratu.